فروشنده :شرکت فرات کالا
شماره حساب :https://foratkala.com
پیش فاکتور
تلفن:021-52989
آدرس:تهران،خیابان ولیعصر،تقاطع طالقانی و ولیعصر،مجتمع نور تهران،طبقه 6،واحد 1812
#شناسهمحصولسریال نامبرقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کلیادداشت خرید
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
امضا و مهر فروشگاه
امضا و مهر مشتری